De initiatiefnemer die het proces in gang heeft gezet tot het tot stand komen van de Basketball Academy Twente is Wim van Ek. Medio 2010 is Wim door Topsport Overijssel  gevraagd om een onderzoek te starten naar Regionale Trainings Centra voor een diversiteit aan sporten in Overijssel. Vanwege een tekort aan financiële middelen is dit onderzoek gestopt. Echter in afstemming met Topsport Overijssel Regio Twente is Wim verder gegaan met een onderzoek voor een RTC Basketball in Twente. Wim heeft samen met Constant van Loenen vele oud basketballers en basketballiefhebbers bij elkaar weten te krijgen. Uit deze groep mensen is een projectgroep in 2010 geformeerd.

Deze projectgroep heeft zich als doel gesteld om te bepalen of er draagvlak is voor een RTC Basketball.

Na vele gesprekken met onderwijsinstellingen (voortgezet, middelbaar en hoger beroeps onderwijs), overheidsinstanties, de Nederlandse Basketball Bond en Twentse verenigingen is eind 2011 geconcludeerd dat er een fundament is om met een RTC Basketball van start te gaan.

Dit fundament bestond uit een convenant voor drie jaar (dit convenant is in Juni 2012 getekend) tussen scholengemeenschap Het Noordik te Almelo (LOOT onderwijs), Sportbedrijf Almelo, de NBB en de Stichting Basketball Academy Twente met als focus talentontwikkeling. Samen met de convenantpartners is er als doel gesteld om elk schooljaar-seizoen van het convenant het aantal deelnemers te laten groeien met 20 zodat er tijdens het derde schooljaar-seizoen een groep van 60 deelnemers na het derde jaar zou ontstaan. Een grootte waardoor de BAT minder afhankelijk is van haar convenantpartners en de continuïteit is gewaarborgd.

Met alleen een convenant met als focus talentontwikkeling is continuïteit van de Basketball Academy Twente niet gewaarborgd. De steun van de Twentse verenigingen is essentieel en daarom is vanaf het begin besloten om de deelnemers te laten spelen bij hun eigen vereniging en om de verenigingen ook te ondersteunen met het ontwikkelen van het kader.

 

Gedurende het eerste schooljaar-seizoen 2012-2013 kwam het bericht van de convenantpartner NBB dat het aantal te vergeven LOOT-statussen drastisch zou worden gereduceerd waardoor er veel onrust ontstond bij de aanwezige deelnemers, ouders, de BAT en andere convenantpartners. Gedurende de resterende tijd van het convenant is veel energie gestopt in het aanpassen van de geplande groeistrategie om de continuïteit te waarborgen.

Daarnaast heeft het rekruteringproces en het ontwikkelingsproces van de aanwezige deelnemers tijdens deze eerste drie jaren niet het realistische niveau bereikt die de BAT voor ogen had. Voornamelijk veroorzaakt door de constructie van werkgever-werknemerschap met de aanwezige hoofdtrainer (in dienst van Sportbedrijf Almelo) waardoor de BAT de hoofdtrainer niet voortijdig kon vervangen.

 

Schooljaar-seizoen 2015-2016 is gebruikt om het fundament van de Basketball Academy Twente aan te passen. Het doel hier mee was om het rekrutering- en ontwikkel proces van de deelnemers naar een hoger niveau te brengen. Schooljaar-seizoen 2016-2017 borduurt voort op het proces van rekruteren en ontwikkelen. De twee processen; rekruteren en ontwikkelen van de basketball fundamentals zijn de sleutelprocessen.

 

Helaas kreeg de Basketball Academy Twente richting het einde van het schooljaar-seizoen 2016-2017 het bericht van de NBB dat de Basketball Academy Twente een niet een accreditatie zou ontvangen. Dit zorgde er voor dat er een streep gezet kon worden door het bestaansrecht van de centrale trainingen in de huidige constructie met het onderwijs en fysieke begeleiding.

Vanuit deze nieuwe situatie is er besloten om een directere samenwerking met de Twentse verenigingen aan te gaan. Dit heeft geleidt tot een coördinerende rol van de Basketball Academy Twente van de (decentrale) fundamentele trainingen. Er is besloten om te beginnen bij Uitsmijters in Almelo, The Valley Buckteers in Nijverdal, Peatminers in Vriezenveen en Jolly Jumpers in Tubbergen. Reden om hier te beginnen is het feit dat zij de meeste deelnemers in het programma hadden.