Missie (Overstijgende gedachte)

De Basketball Academy Twente wil de basketball sport in Twente continue verbeteren. Dit wil zij doen door een kennis, kunde en ervaringsplatform te zijn voor het Twentse basketball-talent (9 tot 14 jarigen). Dit platvorm wil het potentiele talent tijdig herkennen en samen met de Twentse basketball vereniging de mogelijkheid bieden dat het zich maximaal kan ontwikkelen.

 

Visie (Manier van werken)

Samen met de Twentse basketball verenigingen, het regionale onderwijs en andere partners een omgeving aanbieden aan het Twentse basketball-talent. In deze omgeving dient het talent te kunnen werken aan de persoonlijke ontwikkeling.

 

Filosofie (Denkwijze)

Samen hard werken op een respectvolle manier met veel inzet en discipline aan de (fundamentele) persoonlijke ontwikkeling van elkaar. Hiervoor dient met open en eerlijk te communiceren met elkaar, met wederzijds vertrouwen.

 

Waar gelooft de Basketball Academy Twente in?

De Basketball Academy Twente gelooft in het volgende:

  • Het talent is van het kind en niet van de vereniging(en), de ouders/voogd of de onderwijsinstelling.
  • Familie en studie gaan voor basketball.
  • Elk talent die intrinsiek gemotiveerd is zal zich ontwikkelen.
  • Elk talent verdient een kans om zich te ontwikkelen.

 

Om dit mogelijk te maken denken wij dat:

  • In het belang van het talent is afstemming met de vereniging (-en), de jeugdtrainers, de ouders/ voogd, de onderwijsinstellingen en medische begeleiding zeer gewenst.
  • Herkenning van het talent dient vroegtijdig plaats te vinden.
  • In het traject van herkenning en ontwikkeling speelt de samenwerking met de vereniging(en) en de ouders/voogd een belangrijke rol.
  • Laagdrempelige instroom bevordert de ontwikkeling.
  • Kwalitatief kader (trainer-coaches, team manager(s)/ouder(s) en scheidsrechters) is belangrijk in het proces tot succes.
  • (Jeugdig) kader dient open te staan en de mogelijkheid te krijgen om zich verder te ontwikkelen.