Topsport, talentontwikkeling en -ondersteuning

De Basketball Academy Twente heeft als corebusiness het vorm geven aan en het coördineren van fundamentele trainingen voor de intrinsiek gemotiveerde en talentvolle jeugdleden (9 tot 13 jarigen) van de Twentse verenigingen, dit gebeurt onder de noemer “Regionale Talenten Trainingen”. Met de pijler “Topsport, talentontwikkeling en -ondersteuning” wordt hier invulling aan gegeven. Deze trainingen, vinden plaats bij de aangesloten Twentse vereniging. Hiervoor wenst de Basketball Academy Twente zeer intensief samen te werken met alle betrokken partijen.