Ondersteuning aan Twentse basketball verenigingen

De Basketball Academy Twente heeft naast het topsport, talentontwikkeling en -ondersteuningsprogramma (de corebusiness) de mogelijkheid om de Twentse basketball verenigingen te ondersteunen. Dit doet zij met de pijler “Ondersteuning aan Twentse basketball verenigingen”. Deze pijler richt zich voornamelijk op het versterken van het technisch kader en delen van succesvolle acties/programma’s. Hiervoor werkt de Basketball Academy Twente intensief samen met de betreffende vereniging om in te spelen op de behoefte. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan:

 

  • Train-de-Trainer workshops, gericht op de basketball fundamentals
  • Organiseren van basketball scheidsrechters cursussen
  • Organiseren van basketball Trainer-Coach cursussen
  • Faciliteren van kennisdeling tussen verenigingen