De corebusiness van een vereniging is het aanbieden van basketball. Naast het spel ‘basketball’ zijn er ook veel randactiviteiten. Hiervoor zijn veel vrijwilligers nodig. Vaak is er een tekort aan vrijwilligers. Door een tekort kan (het opzetten van) een goede structuur in de jeugdopleiding in het geding komen.

De Basketball Academy Twente (BAT) kan uw vereniging helpen met het opzetten van de structuur in de jeugdopleiding van de vereniging.

Een aantal knelpunten waarbij wij ondersteuning kunnen bieden:

Als een vereniging een gestructureerde en florerende jeugdopleiding heeft, zorgt dit voor een ontwikkeling van deze spelers gedurende hun verblijf bij de vereniging. Maar uiteindelijk bereiken zij een niveau waarin zij mogelijk geen uitdaging meer zien. En een mogelijk gevolg kan zijn dat de betreffende speler ervoor kiest om ergens anders op een hoger niveau verder te gaan. Iets wat natuurlijk het goed recht is van de speler, maar jammer voor u als vereniging, die er veel tijd en energie in hebt gestoken om de speler op te leiden.

Om zowel de vereniging als de spelers continue te kunnen ontwikkelen naar een hoger niveau adviseren wij een plan op te stellen. Niet een plan wat mooi op papier staat maar wat ook in de praktijk uitgevoerd kan worden. Wij willen u graag hierbij ondersteunen om dit te realiseren.

Hoe kunnen wij u helpen om tot een gestructureerde (jeugd) opleiding te komen?

 

Uitgangspunten zijn:

  • Borgen van identiteit van vereniging
  • Creëren van afstemming tussen trainers-coaches
  • Creëren van een zelfde fundamentele denkwijze
  • Creëren van afstemming op tactische aspecten
  • Team overstijgende doelstelling

 

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met het secretariaat: secretariaat@basketballacademy-twente.nl